Stichting 

Red de Wieringermeer 
 

 Gegevens

Stichting Red de Wieringermeer is een stichting die zich inzet voor;

  • Het behoud van het landelijk karakter van de Wieringermeer.
  • Wij pleiten voor een meer inhoudelijk democratisch proces m.b.t. ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor het landschap en de gemeenschap.

  • Wij pleiten voor een Wieringermeer met meer esthetiek. Landschappelijke inpassing van bestaande kassen, bedrijven en datacenters.  Geen verdere uitbreiding van Agriport.

  • Wij pleiten voor participatie bij de actualisatie van de nieuwe omgevingsvisie.

  • Ons financieel beleid is erop gericht om met giften en donaties in de kosten van de stichting te voorzien.

  • Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun inzet en activiteiten.Zie voor uitgebreide informatie over onze  Visie, Standpunten


Bestuur;       dhr J.G. Meijles, voorzitter
               mevr. J.M. Koolen, Secretaris
               dhr. G.W.H. Esselink, Penningmeester

Contactadres;  Stichting Red de Wieringermeer
               Schelpenbolweg 28
               1771NE Slootdorp

e-mail;        reddewmeer@gmail.com

KVK nummer;    83888934
Fiscaal nr;    863022145

Bankrekening;  NL91 RABO 0373 1519 85